Komunikat Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020r.

Komunikat nr 3/2020
 
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 13 marca 2020 r
 

Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem nr 50/2020 Rektora z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach.

Jednocześnie informuję, że obecnie nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusemSARS-CoV-2 w grupie pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do dnia 13 marca 2020 r. kwarantanną objętych zostało
7 osób.

 

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka