Komunikat nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Komunikat nr 10/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 7 kwietnia 2020 roku

 

W nawiązaniu do treści Komunikatu nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 26 marca 2020 r. informuje, że:

  1. nadal obowiązuje zakaz przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wychodzenia z Domu Studenta), za wyjątkiem niezbędnych przypadków, do których zalicza się m. in.: wyjście do pracy, sklepu, apteki, lekarza, udział w wolontariacie na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, udział w obrzędach religijnych z zachowaniem obowiązujących przepisów, inne przypadki losowe,
  2. nadal obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń zarówno w domach studenta UJK jak i na zewnątrz budynków, w tym w szczególności niedopuszczalne jest organizowanie spotkań, imprez rekreacyjnych,
  3. przemieszczanie się środkami publicznego transportu zbiorowego jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  4. na mocy § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 566 z późn. zm.) ewentualne przemieszczanie się pieszo (spacer) jest możliwe tylko, gdy osoby poruszają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa

 

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka