Czasopismo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Okładka czasopisma UJK numer 3/2023
Czasopismo UJK numer 3/2023

Uroczyście rozpoczęliśmy ostatni rok akademicki kadencji 2020-2024, na poziomie ogólnouczelnianym, jak też na poszczególnych wydziałach i w Filii w Sandomierzu. W trzecim numerze „Czasopisma Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” prezentujemy ważne i interesujące wydarzenia z życia naszej Uczelni. Takim wydarzeniem było nadanie godności doktora honoris causa profesor Marii Siemionow, której dokonania są wyjątkowe i spektakularne. Przeprowadzony przez nią przeszczep twarzy stał się przełomowym osiągnięciem w zakresie transplantologii. Uhonorowanie prof. Siemionow jest znaczącą promocją dla UJK. Wśród wielu pomyślnych wiadomości szczególnie warto odnotować dobrą pozycję Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w prestiżowym Times Higher Education World University Rankings. W tym ogólnoświatowym zestawieniu najlepszych uczelni akademickich z ponad stu krajów nasza Alma Mater znalazła się w grupie znaczących polskich uniwersytetów. Twórczy wysiłek kadry akademickiej przyniósł znaczące osiągnięcia naukowe, które popularyzują UJK. Czytaj więcej

06.12.2023

Okładka czasopisma UJK numer 2/2023
Czasopismo UJK numer 2/2023

Semestr letni roku akademickiego 2022/2023 obfitował w interesujące wydarzenia na naszej uczelni. Przygotowaliśmy ofertę dziewięciu nowych kierunków studiów. Ich atrakcyjność zostanie sprawdzona w procesie rekrutacji, której ostateczny wynik będziemy mogli ocenić we wrześniu. Liczymy na ich popularność. Szczególnym kierunkiem jest farmacja. Zgodę MEiN na jej uruchomienie, po pozytywnej ocenie PKA i MZ, otrzymaliśmy w lipcu. A zatem proces rekrutacji na ten kierunek będzie przesunięty w czasie. Bardzo dziękuję przedstawicielom Wydziału Sztuki oraz Wydziału Prawa i Nauk Społecznych za pracę nad utworzeniem nowych kierunków, a także zespołowi Collegium Medicum i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zaangażowanemu w przygotowanie właściwego wniosku o uruchomienie farmacji. Czytaj więcej

10.07.2023

Okładka czasopisma UJK numer 1/2023
Czasopismo UJK numer 1/2023

Rozpoczęliśmy trudny, chociaż pełen nadziei rok 2023, nadziei na pokój, stabilizację życia społecznego i gospodarczego, bardzo mocno naruszonego przez pandemię, wojnę i pogorszenie sytuacji materialnej znaczącej części społeczeństwa. Wzmocnieni korzystnymi prognozami (poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej, brak zagrożeń pandemicznych, może koniec wojny?), będziemy realizować zadania wynikające ze trategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Czytaj więcej

24.03.2023

Okładka czasopisma UJK numer 3/4/2022
Czasopismo UJK numer 3/4/2022

Kolejny numer „Czasopisma UJK” ukazuje się w czasie szczególnym – zbliżają się radosne Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023. Niech w tym świątecznym czasie w Państwa sercach zagości tradycyjna atmosfera bliskości, porozumienia, wczuwania się w potrzeby bliźnich. Oby istota i klimat Świąt były źródłem daru przebaczenia innym, zrozumienia i empatii w sytuacjach konfliktogennych. Czytaj więcej

2.12.2022

Okładka czasopisma UJK numer 2/2022
Czasopismo UJK numer 2/2022

W czwartym numerze „Czasopisma UJK” dużo miejsca poświęcamy podsumowaniu drugiego semestru minionego roku akademickiego. Tegoroczna wiosna to czas, kiedy z na-szych twarzy zaczęły znikać maseczki i zamiast prowadzić wirtualne rozmowy, mogliśmy znów spotykać się w realnej rzeczywistości. Czytaj więcej

20.09.2022

Okładka czasopisma UJK numer 1/2022
Czasopismo UJK numer 1/2022

W kolejnym, trzecim już numerze Czasopisma UJK przekazujemy Państwu informacje o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w życiu naszej Uczelni. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i koniecznością udzielenia naszym studentom i pracownikom różnorakiego wsparcia materialnego, psychologicznego, prawnego i socjalnego powołałem Zespół ds. pomocy pracownikom, doktorantom i studentom będącym obywatelami Ukrainy. Czytaj więcej

31.03.2022

Okładka czasopisma UJK numer 1/2022
Czasopismo UJK numer 2/2021

Oddajemy drugi numer Czasopisma UJK. Zeszyt zawiera wiele informacji pro memoria z życia naszej Uczelni oraz ciekawe artykuły przedstawicieli wybranych dyscyplin naukowych, prezentujące naszą aktywność naukową, dydaktyczną i społeczną. Wciąż walczymy z pandemią COVID-19. Czytaj więcej

7.12.2021

Okładka czasopisma UJK numer 1/2022
Czasopismo UJK numer 1/2021

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy numer Czasopisma UJK. Na jego łamach z satysfakcją informujemy o naszych osiągnięciach i sukcesach, podejmowanych inwestycjach rozbudowy kampusu uczelni, stanie rekrutacji. Czytaj więcej

20.07.2021

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka