PKZP

PKZP

 • Deklaracja przystąpienia do PKZP
  pobierz
 • Wniosek o pożyczkę z PKZP + oświadczenie
  pobierz
 • Rezygnacja z przynależności do PKZP
  pobierz
 • Statut PKZP
  pobierz

Numer rachunku bankowego PKZP przy UJK:
Santander Bank WBK   32  1500  1458  1214  5006  1541  0000


Od 14.04.2015r.obowiązuje nowy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków:

1. Zwiększono kwotę składki z 40zł  na 50zł.

2. Zwiększono maksymalną kwotę pożyczki z 10.000zł na 15.000zł.

3. Kwoty pożyczek uzależniono od wysokości zgromadzonego wkładu, odpowiednio:

   1) przy wkładzie własnym do 1000zł: pożyczka do wysokości 5-krotności zgromadzonego wkładu – max. 5000zł (max. 25 rat)

   2) przy wkładzie własnym pow. 1000zł : pożyczka 10.000 + równowartość wkładu własnego – max. 15.000zł (max. 30 rat)

Ww. pożyczki udzielane są na podstawie umowy zawieranej pomiędzy PKZP a pożyczkobiorcą.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka