Ubezpieczenie medyczne

Opieka medyczna dla pracowników UJK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia medycznego, pomimo przedłużenia terminu ich składania o kolejny miesiąc, złożyło niewiele więcej niż połowa liczby osób, które deklarowały chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia w ankiecie zorganizowanej w lipcu br. W związku z tym związki zawodowe ZNP oraz NSZZ Solidarność zrezygnowały z uruchomienia oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU ŻYCIE S.A. programu Opieka Medyczna dla pracowników UJK.

Warunki ubezpieczenia, w tym wysokość należnej składki, zostały przygotowane w oparciu o deklarowaną ilość chętnych. Wobec niespełnienia tego warunku uruchomienie ubezpieczeń medycznych było niemożliwe.

Aktualizacja z dnia 14.11.2022


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU ŻYCIE S.A. program Opieka Medyczna S.A. nie zostanie uruchomiony z dniem  1 października 2022  z powodu zbyt małej ilości złożonych deklaracji.

Osoby zainteresowane programem ubezpieczeniowym prosimy o niezwlekanie z podjęciem decyzji o przystąpieniu.

Jeśli zostanie spełnione kryterium liczby osób, które przystąpią do ubezpieczenia, wówczas od 1 listopada 2022 polisa zacznie obowiązywać w naszej Uczelni. W przeciwnym razie Uczelnia zrezygnuje z wprowadzenia świadczeń medycznych.

Objęcie ubezpieczeniem medycznym w powyższym terminie wymaga wypełnienia deklaracji przystąpienia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń, które to dokumenty należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 20 października 2022 r.

Aktualizacja z dnia 30.09.2022


Uprzejmie informujemy, że na mocy porozumienia Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. Stanisława Głuszka oraz związków zawodowych NSZZ Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego pracownicy naszego Uniwersytetu (wraz z rodzinami) mają możliwość przystąpienia do grupowego programu Opieka Medyczna oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU ŻYCIE S.A.

od 1 października 2022 roku.

Objęcie ubezpieczeniem medycznym w powyższym terminie wymaga wypełnienia deklaracji przystąpienia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń, które to dokumenty należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 20 września 2022 r.

Ubezpieczenie grupowe Opieka Medyczna dla naszych pracowników:

  1. Zapewnia profesjonalną opiekę lekarską w renomowanych placówkach medycznych na terenie całej Polski, bez skierowań, limitów i bez stania w kolejkach a czas na oczekiwanie na wizytę u specjalisty to 5 dni roboczych.
  2. Do wyboru jest pakiet „Standard” i „Komfort”, różniące się zakresem świadczeń.
  3. Konsultacje umawiamy poprzez dedykowaną infolinię albo poprzez portal internetowy „Moje PZU”.
  4. Opcja REFUNDACJA – pokrywamy koszty poniesione za konsultacje u specjalistów i badania (w ramach posiadanego pakietu medycznego) wykonane na „własna rękęINSTRUKCJA REFUNDACJI - cennik REFUNDACJI w załączniku.
  5. mojePZU – platforma pełna korzyści: można umówić/kupić wizytę lekarską w jednej z licznych placówek medycznych, skorzystać z wywiadu medycznego i wiele innych korzyści (ulotka). Ważne – aby założyć konto i zalogować się na platformę mojePZU należy koniecznie podać w deklaracji przystąpienia numer telefonu i adres email.
  6. W programie dla Pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zastosowane zostało „odstępstwo wieku” od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: Wiek ubezpieczonego – możliwość przystępowania do pakietu medycznego bez względu na wiek pracownika lub współmałżonka/partnera powyżej 16 r.ż., dzieci ubezpieczamy do 18 r.ż. (lub 25, jeżeli się uczą).

 

Załączniki:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka