Kodeks etyki doktoranta

Zgodnie z delegacją wyrażoną w art. 208 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwiewyższym Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachuchwala niniejszy Kodeks etyki doktoranta.

Zobacz ->  "Kodeks etyki doktoranta"

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka