HR IN EXCELLENCE

2 sierpnia 2016 roku - podpisanie Deklaracji poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dalej także UJK) został umieszczony na liście instytucji, które wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu.
Uzasadnieniem wprowadzenia przez UJK postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS
32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, in particular regarding:

 

The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them.

32.2 Consequences of non-compliance
If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).

  • working conditions;
  • transparent recruitment processes based on merit, and
  • career development.

W ramach programu Horyzont Europa – Aneks 5 Umowy Grantowej (Grant Agreement) obliguje beneficjentów do podjęcia wszelkich starań w celu wdrożenia zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji naukowców:

Annex 5
SPECIFIC RULES FOR CARRYING OUT THE ACTION (— ARTICLE 18)
Recruitment and working conditions for researchers

The beneficiaries must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, in particular regarding:

  • working conditions
  • transparent recruitment processes based on merit, and
  • career development.

The beneficiaries must ensure that researchers and all participants involved in the action are aware of them.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka