Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników

Europejska Karta Naukowca  opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

Zobacz: Europejska Karta Naukowca, Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka