Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – potencjał dwóch uczelni

Inżynieria biomedyczna zajmuje szczególne miejsce w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Dzięki współpracy obu uczelni powstał innowacyjny, międzyuczelniany, interdyscyplinarny i międzywydziałowy kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną z najnowszymi zdobyczami techniki.

Inżynieria biomedyczna – siła współpracy

Studia z zakresu inżynierii biomedycznej są efektem współpracy oraz uzgodnień zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi obu uczelni. Dwa lata wspólnych starań Politechniki Świętokrzyskiej pod kierownictwem rektora, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby i rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka spotkały się z aprobatą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, które 9 czerwca 2022 r. oficjalnie wyraziły zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów.

Inżynieria biomedyczna zadebiutowała w roku akademickim 2022/2023. Podczas pierwszej rekrutacji spotkała się ze sporym zainteresowaniem kandydatów, czego dowodem jest fakt, że na 30 miejsc aplikowało ponad 50 osób.

Inżynieria biomedyczna – charakterystyka

Inżynieria biomedyczna to nauka wykorzystująca wiedzę z zakresu medycyny, biologii i inżynierii. W ramach interdyscyplinarnych zajęć studenci poznają tajniki projektowania i produkcji nowoczesnego sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, endoprotez, implantów i sztucznych narządów.

Celem kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna jest wykształcenie inżyniera posiadającego wiedzę techniczną i medyczno-biologiczną, umiejętności inżynierskie oraz kompetencje społeczne pozwalające udzielić technicznego wsparcia dla medycyny w zakresie inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki czy elektroniki. Inżynieria biomedyczna stanowi pomost między technologią a zdrowiem. Łączy umiejętności inżyniera z wiedzą i doświadczeniem lekarza. Jej istotą jest wykorzystywanie technologii w celu realizacji potrzeb ochrony zdrowia i przywracania pacjentów do pełnej sprawności.

Inżynieria biomedyczna stanowi techniczne wsparcie medycyny, dostarcza szpitalom nowoczesnej aparatury, która podnosi poziom zdrowia pacjentów, skraca czas ich rehabilitacji, a lekarzom ułatwia przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów.

Absolwenci tego kierunku studiów są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Jako wykwalifikowani inżynierowie wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz wytwarzania różnych wyrobów medycznych, w tym nowoczesnych protez i implantów, a także aparatury medycznej mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach sektora medycznego, jak również do współpracy z lekarzami w szpitalach oraz innych podmiotach medycznych i rehabilitacyjnych.

Inżynieria biomedyczna w wielu wysokorozwiniętych krajach jest podstawą rozwoju bardzo dochodowej gałęzi gospodarki, w której rozwijane są najbardziej zaawansowane technologie. Rynek wyrobów medycznych i związanych z nim usług rozwija się bardzo dynamicznie i stwarza szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia i rozwoju własnej działalności gospodarczej dla absolwenta kierunku inżynieria biomedyczna.

Inżynieria biomedyczna – studia

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają siedem semestrów (3,5 roku). Można je podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwent otrzyma wspólny dyplom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Kandydaci, którzy wybiorą inżynierię biomedyczną, mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Pierwsza obejmuje zakres aparatury medycznej (UJK), zaś druga protetykę i implantologię (PŚk). Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych laboratoriach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym programem studiów, który dostępny jest Tutaj

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka