Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniany Zespół ds. 8 PRK

Uczelniany Zespół powołany został na mocy Uchwały nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie.

 

Skład Zespołu:

a)  prof. dr hab. Francesco Giacosa – przewodniczący,

b)  dr hab. Lidia Michalska-Bracha – zastępca przewodniczącego,

c)  dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – kierownik sekcji nauk humanistycznych,

d)  dr hab. Alicja Wzorek – kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych,

e)  dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – kierownik sekcji nauk społecznych,

f)  dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

g)  dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przewodnicząca Komisji Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,

h) mgr Anita Żelichowska – sekretarz.

 

Zadania Zespołu:

a) organizacja i przeprowadzenie wymaganych egzaminów, z wyłączeniem egzaminu z dyscypliny, w   której Kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora,

b) wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

 

Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie dostępny jest tutaj:

https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_5_2021.html

 

Kontakt:

Anita Żelichowska

Sekcja ds. Doktorantów

ul. Żeromskiego 5, p. 307

tel.: 41 349 7349


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka