Regulaminy i dokumenty informatyczne

Zarządzenie nr 145/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 85/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W Uniwersytecie, do przeprowadzenia spraw uregulowanych Regulaminem, stosuje się następujące instrukcje i wzory:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka