Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego

Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego - informacje

Zgodnie z zarządzeniem Nr 291/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego nauczycielowi akademickiemu będącemu pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na jego wniosek, na czas trwania stosunku pracy może być wydana Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego, zwana dalej LSNA.

 

LSNA może być wykorzystywana do:
1) potwierdzenia zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) identyfikacji wizualnej pracowników;
3) dostępu do parkingów Uniwersytetu;
4) dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
5) LSNA może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce.

 

Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego współpracuje z następującymi automatami:

  • Po zarejestrowaniu LSNA jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty LSNA). Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl
  • LSNA może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. LSNA należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę. Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl
    Karta LSNA jest imienną kartą KKM.
  • Karta LSNA po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów. Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

 

UWAGA. Wypełniając wniosek o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z potrącenia kosztów LSNA z wynagrodzenia proszę o wstawienie znaku X w pozycji wyrażam zgodę na potrącenie … oraz wpisanie w wykropkowane miejsce kwoty 22 zł. Natomiast w przypadku dokonania wpłaty w powyższej kwocie na rachunek bankowy Uczelni proszę o wstawienie znaku X w pozycji Dołączam dowód wpłaty za LSNA i dołączenie tego dowodu wpłaty.

Zarządzenie nr 291/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka