Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego

Zgodnie z zarządzeniem Nr 291/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego nauczycielowi akademickiemu będącemu pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na jego wniosek, na czas trwania stosunku pracy może być wydana Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego, zwana dalej LSNA.

 

LSNA może być wykorzystywana do:

  • potwierdzenia zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • identyfikacji wizualnej pracowników;
  • dostępu do parkingów Uniwersytetu;
  • dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
  • LSNA może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce.

Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego współpracuje z następującymi automatami:

Po zarejestrowaniu LSNA jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty LSNA).

Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl

LSNA może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. LSNA należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę.

Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl. Karta LSNA jest imienną kartą KKM.

Karta LSNA po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów.

Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

UWAGA. Wypełniając wniosek o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z potrącenia kosztów LSNA z wynagrodzenia proszę o wstawienie znaku X w pozycji wyrażam zgodę na potrącenie … oraz wpisanie w wykropkowane miejsce kwoty 22 zł. Natomiast w przypadku dokonania wpłaty w powyższej kwocie na rachunek bankowy Uczelni proszę o wstawienie znaku X w pozycji Dołączam dowód wpłaty za LSNA i dołączenie tego dowodu wpłaty.
  • Zarządzenie nr 291/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego
  • Klauzula informacyjna - pobierz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka