UJK w obiektywie

Kliniczne oddziały w szpitalu przy ulicy Prostej

Zdjęcie

W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przy ulicy Prostej w Kielcach powstaną dwie kliniki. Umowę w tej sprawie podpisano w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Czytaj więcej

Bałtycki Adapciak

Zdjęcie

Wycieczki, rejs, zabawy integracyjne, spacery i kąpiele w Bałtyku. W Jastrzębiej Górze odbył się obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku naszej uczelni.

Czytaj więcej

Czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej”

Zdjęcie

To książka o wciąż aktualnej tematyce. W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Czytaj więcej

W rocznicę śmierci Księcia Wojewody

Zdjęcie

Na Świętym Krzyżu wspomniano Księcia Wojewodę Jeremiego Wiśniowieckiego. W wydarzeniu brali udział historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy odpowiadali za naukową część uroczystości. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Fot. Ryszard Błaszkiewicz

Czytaj więcej

Dyplomy, które zobowiązują

Zdjęcie

65 absolwentów pielęgniarstwa i 36 absolwentów kierunku położnictwo odebrało dyplomy. Ważną chwilą było założeniem czepka pielęgniarki i położnej, absolwenci złożyli także przyrzeczenie zawodowe.

Czytaj więcej

Koncert dyplomowy

Zdjęcie

Sześcioro nowych dyrygentów zaprezentowało się podczas koncertu dyplomowego w auli Rektoratu UJK. To studenci Katedry Muzyki UJK, którzy ukończyli drugi rok studiów II stopnia w specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych.

Czytaj więcej

Pierwszy taki rocznik

Zdjęcie

To historyczny moment w historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mury naszej uczelni opuściło pierwszych 88 absolwentów kieleckiej medycyny.

Czytaj więcej

Wspólne odkrywanie świata

Zdjęcie

Za nami druga edycja projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy UJK. Na koniec mogliśmy się spotkać w realnej rzeczywistości, w Rektoracie UJK. Uczestnicy odebrali dyplomy, towarzyszyli im najbliżsi.

Czytaj więcej

Historyczny tytuł

Zdjęcie

Nauka jest kontynuacją i rozwinięciem dokonań poprzedników. To główna myśl wykładu nowego Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr. hab. Cezarego Kuklo.

Czytaj więcej

Wspólnie ze Strefą

Zdjęcie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie współpracował ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. Efektem będą staże studenckie i absolwenckie, projekty wdrożeniowe oraz prace magisterskie i doktorskie. Umowę w tej sprawie parafowali: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK i Marcin Perz, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Czytaj więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka