Kierunki studiów

Kierunki oferowane w roku akademickim 2022/2023

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Collegium Medicum
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Ratownictwo medyczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Zdrowie publiczne
 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
  • Filologia polska
  • Filologia rosyjska  
  • Historia
  • Lingwistyka stosowana
  • Logopedia ogólna
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Matematyka
  • Ochrona Środowiska
  • Systemy diagnostyczne w medycynie
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
 • Wydział Sztuki
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Sztuki plastyczne
  • Visual Arts
  • Wzornictwo
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Kryminologia stosowana
  • Logistyka
  • Stosunki międzynarodowe
  • Studia skandynawskie (Scandinavian studies)
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie w politykach publicznych
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Administracja
  • Administration
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Filologia angielska
  • Finanse i rachunkowość
  • Historia
  • Logistyka
  • Pedagogika
  • Pielęgniarstwo
  • Zarządzanie
 • Filia w Sandomierzu
  • Administracja
  • Filologia angielska
  • Kosmetologia
  • Pedagogika

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

 • Collegium Medicum
  • Inżynieria biomedyczna  (Studia wspólne Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Fizyka techniczna
  • Informatyka
  • Ochrona Środowiska
  • Data engineering
  • Inżynieria danych
 • Filia w Sandomierzu
  • Mechatronika

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

 • Collegium Medicum
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Wychowanie fizyczne
  • Zdrowie publiczne
 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Edytorstwo klasyczne i cyfrowe
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
  • Filologia polska
  • Filologia rosyjska
  • Historia
  • Lingwistyka stosowana
  • Logopedia ogólna
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Matematyka
  • Ochrona Środowiska
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Politologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
 • Wydział Sztuki
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Sztuki plastyczne
  • Visual Arts
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Filologia angielska
  • Finanse i rachunkowość
  • Historia
  • Pedagogika

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (3 semestry)

 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Fizyka

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

 • Collegium Medicum
  • Lekarski
  • Lekarski prowadzony w języku angielskim

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

 • Collegium Medicum
  • Fizjoterapia
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika specjalna
  • Psychologia
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Prawo
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Collegium Medicum
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Ratownictwo medyczne
  • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Humanistyczny
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Ochrona Środowiska
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Kryminologia stosowana
  • Logistyka
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie w politykach publicznych
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Filologia angielska
  • Finanse i rachunkowość
  • Historia
  • Logistyka
  • Pedagogika
  • Zarządzanie
 • Filia w Sandomierzu
  • Administracja
  • Filologia angielska
  • Kosmetologia
  • Pedagogika

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Ochrona Środowiska
 • Filia w Sandomierzu
  • Mechatronika

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

 • Collegium Medicum
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Humanistyczny
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Politologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Filologia angielska
  • Finanse i rachunkowość
  • Historia
  • Pedagogika

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

 • Collegium Medicum
  • Lekarski

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

 • Collegium Medicum
  • Fizjoterapia
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika specjalna
  • Psychologia
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Prawo
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

*Kierunek planowany do uruchomienia w roku akademickim 2022/2023 po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka