Komunikat dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zaleca się co następuje:

 

1)     Ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

2)     W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

3)     Kierownik jednostki administracji zobowiązany jest do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek poprzez wyznaczenie pracowników w trybie pracy zdalnej w połączeniu z dyżurami gwarantującymi ciągłość pracy jednostki (w tym dziekanaty).

4)     Kierowników zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikami wykonującymi pracę zdalną i jej nadzorowanie.

 

W dniu dzisiejszym zostanie wydane zarządzenie w tej sprawie.

 

Dział Kadr

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka