Komunikat Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji kształcenia na odległość w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

Komunikat nr 5/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 24 marca 2020 r.
 

w sprawie realizacji kształcenia na odległość w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

 

W nawiązaniu do zarządzenia nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych informuję, że studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających są zobowiązani do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zostały przygotowane przez prowadzących zajęcia. Zajęcia prowadzone zdalnie, które umożliwią studentom/doktorantom/słuchaczom uzyskanie zakładanych efektów uczenia się, będą traktowane jako godziny zrealizowane. Wszyscy studenci/doktoranci/słuchacze są zobowiązani do stałego komunikowania się z osobami prowadzącymi zajęcia, systematycznego korzystania z materiałów dydaktycznych przesyłanych w formie elektronicznej oraz monitorowania informacji zamieszczonych w systemie Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej Uniwersytetu a także wydziałów/filii.

 

                                                                                                                          

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka