Zarządzenia Rektora

 

Zarządzenie nr 167/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiegow Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Zarządzenie nr 162/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2)

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 289/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka