Komunikat prorektora, prof. Stanisława Głuszka

Komunikat prorektora, prof. Stanisława Głuszka

Jako Prorektor do spraw Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Konsultant Wojewódzki Chirurgii Ogólnej apeluję i proszę, aby w obecnej sytuacji epidemiologicznej wszyscy z nas wykazywali się odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. Konieczna jest odpowiednia osłona podczas kaszlu, kichania, kichanie nie w ręce, ale w „łokieć”, niezbędny jest odpowiedni dystans w stosunku do innych osób, zwłaszcza podejrzanych o infekcje wirusowe (minimum metr), unikanie kontaktu z osobami wykazującymi takie objawy, niepodawanie ręki, ściskanie i pocałunki, niedotykanie rękami oczu, ust, nosa. Dotykanie rękami  twarzy zwiększa ryzyko przedostania się wirusów do naszych dróg oddechowych.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, GIS zachęca do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Tylko odpowiedzialne zachowania, przestrzeganie procedur ustalonych przez GIS, kwarantanny osób, które wróciły z miejsc, gdzie jest bardzo wiele osób zakażonych, mogą zapobiec gwałtownemu rozprzestrzenianiu się choroby.

W razie wystąpienia objawów sugerujących chorobę, należy skontaktować się w pierwszej kolejności ze służbami sanitarnymi, które poinformują, jak należy zachować się w danej sytuacji. Nie wolno przychodzić samodzielnie na SOR, gdyż tym samym dana osoba stwarza zagrożenie dla innych pacjentów.

Szczególną opieką musimy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego otoczyć osoby starsze, u których występują choroby przewlekłe, które są szczególnie narażone na powikłania występujące w przypadku zachorowania na COVID -19.

Należy zachować wszelaką ostrożność, rekomendowaną przez WHO oraz zdrowy rozsądek, zgodnie z powyższymi uwagami.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka