Komunikat nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komunikat nr 1/2021

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 stycznia 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej
w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

  1. W związku z koniecznością zapewnienia wysokiej jakości kształcenia rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w siedzibie Uczelni lub Filii.
  2. Rekomendacja, o której mowa w pkt 1, dotyczy w szczególności zaliczeń oraz egzaminów
    z zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych
    w programie danego kierunku studiów.
  3. Decyzję w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni/Filii
    lub w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podejmuje właściwy dziekan przy uwzględnieniu aktualnego stanu epidemiologicznego.
  4. Należy podkreślić, że ewentualne przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni lub Filii powinno odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów państwowych.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka