Znaki graficzne UJK

Logotypy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 


 

Logo UJK Znak graficzny jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej UJK. Istotą jego jest podkreślanie prestiżu uczelni i służenie jej marketingowym celom. Dzięki inicjałowej, ciekawie zaprojektowanej formie, a także wyrazistej kolorystyce (czerwieni i czerni), nawiązującej do tradycji regionu w skrótowy sposób przekazywane są podstawowe treści związane z uczelnią - jej umiejscowieniem i tradycjami. Znak graficzny służy codziennej identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W tej roli zastępuje on godło UJK, które w obecnej formie zarezerwowane zostało wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni. Wyraźne oddzielenie funkcji oficjalnych od reklamowo-marketingowych, ograniczenie stosowania znaku graficznego do teraźniejszej identyfikacji wizualnej przyniesie zysk dla uczelni w postaci atutu dbania o własny prestiż. Znak graficzny tworzą pierwsze litery skróconej nazwy uczelni – UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę. Znak graficzny może być stosowany z logotypem, czyli z tekstowym przedstawieniem nazwy uczelni, przy czym podstawowe jego wersje są zaprojektowane asymetrycznie.

 Logo jpg (pobierz)  Logo Corel Draw (pobierz)

 

Herb UJK Herb składa się z tarczy wzorowanej na pieczęci pierwszego polskiego uniwersytetu – Uniwersytetu Jagiellońskiego z XV wieku. Na czerwonym polu od podstawy tarczy zostały umieszczone dwa skrzyżowane złote berła. Nad nimi od głowicy tarczy z prawej strony widzimy podwójny złoty krzyż patriarchalny, z lewej złotą koronę z pięcioma identycznymi fleuronami (stylizowanymi liśćmi). Pod tarczą widnieje czerwona wstęga z napisem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

 Herb Corel Draw (pobierz)

 

Godło UJK Godłem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest: krzyż patriarchalny, symbolizujący województwo świętokrzyskie, korona z pięcioma fleuronami symbolizująca miasto Kielce (siedzibę Uniwersytetu) oraz położone pod nimi dwa berła kardynała Fryderyka Jagiellończyka (XV wiek), na kształt krzyża św. Andrzeja, nawiązujące do symboliki uniwersyteckiej najstarszego w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
 
 
 
Sztandar UJK

Na prawej stronie sztandaru na czerwonym tle znajduje się godło państwowe – biały orzeł i łacińska sentencja "scientia commendat omnia", co oznacza "wiedza nadaje wartość wszystkiemu". Na stronie lewej umieszczono herb Uniwersytetu: dwa skrzyżowane złote berła, a nad nimi od głowicy tarczy z prawej strony znajduje się podwójny złoty krzyż patriarchalny, a z lewej złota korona z pięcioma identycznymi fleuronami (stylizowanymi liśćmi). Powyższy herb otoczony jest białym napisem: "Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce". Z czterech narożników po obu stronach sztandaru wychodzą stylizowane złote listki lipy, które mają nawiązywać do ulubionego drzewa poety z Czarnolasu.

 

 

Flaga

 

Pieczęć

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka