Komunikat Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 marca 2020 roku

Komunikat nr 6/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 marca 2020 roku

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii informuję, że wprowadzono ograniczenia w zakresie poruszania się i przemieszczania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego przypominam, że do dnia 11 kwietnia 2020 r.:

 

  1. wprowadzono zakaz wychodzenia z domu (w tym także z domu studenta) poza niezbędnymi przypadkami, do których zalicza się m. in.: wyjście do pracy, sklepu, apteki, lekarza, udział w wolontariacie na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, udział w obrzędach religijnych z zachowaniem obowiązujących przepisów, inne przypadki losowe,
  2. ewentualne spacery są możliwe tylko, gdy razem spaceruje nie więcej niż 2 osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
  3. zakazane jest organizowanie zgromadzeń zarówno w domach studenta UJK jak i na zewnątrz budynków, w tym w szczególności niedopuszczalne jest organizowanie spotkań, imprez rekreacyjnych,
  4. przemieszczanie się środkami publicznego transportu zbiorowego jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

W przypadku złamania powyższych zakazów student/doktorant może zostać ukarany karą mandatu na zasadach ogólnie obowiązujących. Oceny naruszeń dokonywać będzie Policja. Ponadto student/doktorant, który dopuszcza się złamania powyższych zakazów może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej dla studentów/doktorantów.

 

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka