Słownik Biograficzny Profesorów Uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej

 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

Nazwa zadania: „Słownik Biograficzny Profesorów Uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej”

Dofinansowanie:   372 000 zł

Całkowita wartość projektu:   372 000 zł

 

Opis zadania:

Głównym celem projektu jest przygotowanie Słownika, w którym zamieszczone zostaną obszerne, przygotowane głównie w oparciu o materiały źródłowe, biogramy profesorów zatrudnionych w okresie międzywojennym w polskich uniwersytetach. W sześciu uczelniach o takim charakterze (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski) w interesującym nas okresie zatrudnionych było na stanowisku profesora ponad 900 osób.
Część profesorów to postacie znane i wiadomości na ich temat są silnie obecne w polskiej historiografii, liczni przedstawiciele interesującej nas grupy to jednak osoby, na temat których wiedza jest niewielka, nieraz są one zupełnie nieznane. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na poczynienie ustaleń na temat osób mało znanych, także zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy, jaką posiadamy o osobach lepiej rozpoznanych. Zamieszczone w Słowniku dane będą stanowiły potężną bazę informacji pozwalającą w sposób profesjonalny prowadzić dalsze badania nad kadrą akademicką w II Rzeczypospolitej, jak i w węższej skali, nad dziejami poszczególnych uniwersytetów. Słownik będzie także ważnym elementem służącym prowadzeniu badań nad polską inteligencją w okresie międzywojennym.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka