Doskonała nauka II

 
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

PROGRAM: „Doskonała nauka II”

Nazwa zadania: „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”

Dofinansowanie:   88 000 zł

Całkowita wartość projektu:   98 000 zł

 

Opis zadania:

Projekt zakłada organizację III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Praca socjalna w teorii praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”. Konferencja zostanie zrealizowana z inicjatywy Zakładu Pracy Socjalnej,  pod kierunkiem dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja odbędzie się w listopadzie 2023 roku w Auli imienia ks. Stanisława Konarskiego oraz pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji jest stworzenie   przestrzeni  do wymiany doświadczeń, prezentacji aktualnych wyników badań, refleksji dotyczących podejmowanych działań w zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej wobec współczesnych wyzwań.  W dobie  komplikującej  się rzeczywistości społecznej,  podjęcie problematyki pracy socjalnej w ujęciu interdyscyplinarnym  jest szczególnie ważne i potrzebne. Istotny staje się  dyskurs naukowców  i  praktyków, ukazujący  problematykę pracy socjalnej w szerszym kontekście. W planowanej konferencji  uczestniczyć będą uznani polscy i zagraniczni naukowcy oraz specjaliści z obszaru szeroko pojętej działalności pomocowej. Konferencja będzie adresowana zarówno do polskich, jak i zagranicznych uczelni, organizacji i instytucji. Przewiduje się udział prelegentów z różnych państw, pracowników instytucji pomocowych, studentów (także uczestniczących w wymianie Erasmus +), doktorantów. Zaangażowanie tak szerokiego grona osób sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy (również międzynarodowej) w poszukiwaniu skutecznych działań pomocowych wobec pojawiających się trudności i zagrożeń dotykających społeczeństwa. Efektem konferencji będzie upowszechnianie wyników badań i doświadczeń praktycznych w postaci monografii naukowej, do której współtworzenia zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy wydarzenia.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka