Implementacja innowacyjnych metod poprawiających sprawność funkcjonalną i jakość życia osób 60+

 

 

Projekt „Implementacja innowacyjnych metod poprawiających sprawność funkcjonalną i jakość życia osób 60+”

Program: Nauka dla Społeczeństwa II

Umowa nr NdS-II/SP/0045/2024/01 

Okres realizacji 5.04.2024 – 5.04.2026

Dofinansowanie 792 123,20 zł

Całkowita wartość 792 123,20 zł

Data podpisania umowy 5.04.2024

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Marek Żak

Dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod poprawiających sprawność funkcjonalną oraz jakość życia u osób po 60. roku życia, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w pełni immersyjnej Wirtualnej Rzeczywistości (WR), autorsko opracowanych przez naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt bazuje na pełnej immersyjnej WR, która pozwala na ,,przeniesienie” osoby starszej do VIRTUAL REALITY COMPREHENSIVE REHABILITATION ROOMS – (VRCRRs) za pomocą specjalnych gogli do WR.

Cel projektu odpowiada na zdiagnozowany problem – starzejące się społeczeństwo (województwo świętokrzyskie jest województwem o najstarszej populacji w Polsce) oraz na pogorszenie sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Celami szczegółowymi są: zwiększenie zdolności poznawczych, zwiększenie zdolności zwiększenie zdolności zachowania równowagi statycznej i dynamicznej, oraz zwiększenie zdolności do realizacji aktywności dwuzadaniowych u osób starszych.

Ponadto, wszyscy uczestnicy Projektu już po jego zakończeniu będą mogli samodzielnie realizować ten autorski program w specjalnie utworzonych „30 Centrach Sprawności Funkcjonalnej” przy Klubach i Domach Seniora w województwie świętokrzyskim. 

logo MNiSW logo Nauka dla Społeczeństwa

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka