Rozbudowa budynku Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji (nowa nazwa: Wydział Prawa i Nauk Społecznych - WPiNS)

Flaga Polski oraz Godło Polski

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Rozbudowa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Dofinansowanie: 16 123 tys. zł

Całkowita wartość projektu: 24 174 tys. zł

Krótki opis:

Rozbudowa budynku Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji (nowa nazwa: Wydział Prawa i Nauk Społecznych - WPiNS) będzie stanowiła uzupełnienie całej bazy najbardziej „obleganego’ wydziału Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Obiekt stanie w miejscu istniejącego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, który jest przeznaczony do wyburzenia. Znajdą się w nim sale wykładowe, sale kół studenckich i infrastruktura dydaktyczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wydziału.

Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni około 4000 m2 powierzchni użytkowej o czterech kondygnacjach nadziemnych. Wybudowany zostanie w technologii monolitycznej z wypełnieniem ścianami murowanymi oraz systemem fasadowym na elewacjach. Budynek ma być wizualnie dostosowany do nowoczesnej architektury campusu i budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB), do którego bezpośrednio będzie przylegał. Stanowił będzie komunikację pomiędzy już istniejącym budynkiem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych a budynkiem CPiB . Budynek zostanie wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, deszczową, wentylacyjną, klimatyzację, elektryczną, niskoprądową. W obiekcie znajdzie się winda i pełna architektoniczna  obsługa osób niepełnosprawnych.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka