Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”

Nazwa zadania: „Akademia Młodych Reportażystów”

Dofinansowanie:  200 000,00

Całkowita wartość projektu:  228 000,00

Data podpisania umowy: 14.11.2023

Opis zadania:

Projekt Akademia Młodych Reportażystów (AMR) ma na celu organizację cyklicznych przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Zakłada on realizację przez naukowców w cyklu dwuletnim (1. edycja: październik 2023 – czerwiec 2024; 2. edycja: październik 2024 – czerwiec 2025) wykładów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży, które mają służyć popularyzacji wyników badań realizowanych w uniwersytecie w czterech interdyscyplinarnych modułach tematycznych, łączących dyscypliny językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach (1) Reportaż i literatura – wykłady; (2) Reportaż i publicystyka – wykłady; (3) Tradycyjny reportaż pisany – warsztaty; (4) Interaktywny reportaż obrazowo-dźwiękowy – warsztaty.

Podstawą koncepcji programowej projektu jest ujmowanie reportażu jako gatunku hybrydowego, wielostylowego z jego wewnętrznym podziałem na: reportaż pisany – literacki, publicystyczny, w tym także internetowy, a także niepisany – radiowy, telewizyjny, internetowy (rozumiany jako reporterska relacja przedstawiana na multifunkcjonalnych platformach typu Youtube). Adresatem projektu jest współczesna młodzież ze świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ujmowana holistycznie, która pragnie nabyć umiejętności związane z praktycznym, tradycyjnym pisaniem reportaży literackich i publicystycznych, a także zdobyć sprawności reporterskie w obszarze nowoczesnych technologii i mass mediów poprzez realizację internetowego, radiowego i telewizyjnego warsztatu reporterskiego.

Projekt rozpocznie się uroczystą inauguracją, a zakończy finałową konferencją pn. Prelekcje Młodych Reportażystów. Podczas konferencji wieńczącej projekt jego uczestnicy zaprezentują swoje pierwsze autorskie reportaże pisane: publicystyczne, literackie, internetowe, a także obrazowo-dźwiękowe: radiowe, telewizyjne lub internetowe, zainspirowane zajęciami tematycznymi Akademii Młodych Reportażystów. Dodatkowo w czasie podsumowania projektu zostaną wręczone certyfikaty o ukończeniu projektu.

plakat do projektu

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka