Metody spektroskopowe badania oddziaływania jonów wysokonaładowanych z materią

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program: „Inwestycje związane z działalnością naukową”

Nazwa zadania: „Metody spektroskopowe badania oddziaływania jonów wysokonaładowanych z materią"

Dofinansowanie: 3 300 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 3 300 000,00 zł

Data podpisania umowy: 23.11.2022 r.

Opis zadania: Głównym celem wnioskowanego projektu „Metody spektroskopowe badania oddziaływania jonów wysokonaładowanych z materią” jest zakup aparatury umożliwiającej prowadzenia badań powierzchni materiałów modyfikowanych w wyniku ich bombardowania niskoenergetycznymi (eV-keV) jonami w bardzo wysokich stanach ładunkowych (q~10-70+). W takich zderzeniach kulombowska energia potencjalna jonów znacznie przewyższa ich energię kinetyczną, co stwarza unikalnie nowy reżim modyfikacji powierzchni w skali pojedynczych atomów. W rezultacie na powierzchni tworzone są nanostruktury, których zarówno mechanizmy powstawania jak i potencjalne ich wykorzystanie technologiczne nie są w pełni rozpoznane. Tematyka ta jest nowym kierunkiem badawczym silnie rozwijającym się na świecie ze względu na potencjalne proinnowacyjne możliwości jej wykorzystania („single-atom-engineering”).

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka