Przebudowa Domu Studenta ”Melodia”

Flaga Polski oraz Godło Polski

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przebudowa Domu Studenta ”Melodia”

 

Dofinansowanie: 3 308 tys. zł

Całkowita wartość projektu: 4 350 tys. zł

Krótki opis:

W ramach inwestycji przebudowany zostanie Dom Studenta "Melodia" zlokalizowany przy ul. Śląskiej 15 w Kielcach, w obszarze kampusu akademików. Budynek sąsiaduje z Domem Studenta "Odyseja" oraz "Fama". W ramach przebudowy ze środków przyznanych z dotacji celowej wykonane zostaną prace budowlane, w tym budowa ścianek działowych wraz z montażem drzwi odgradzających w celu wydzielenia stref na każdym z pięter budynku i przedsionków, budowa instalacji wentylacyjnej i elektrycznej oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Ze środków własnych pokryte zostaną koszty robót wymaganych przepisami prawa, wpływające na poprawę bezpieczeństwa ppoż. W Domu Studenta "Melodia" dostosowane zostaną 64 segmenty, składające się z kuchni łazienki oraz 2 pokoi, przeznaczonych do zakwaterowania 192 studentów.

Inwestycja obejmuje przebudowę Domu Studenta "Melodia", o parametrach technicznych:

 • 10 kondygnacji, 9 nadziemnych + maszynownia dźwigów na dachu, 1 podziemna,
 • powierzchnia zabudowy 387 m2,
 • powierzchnia użytkowa 3 306 m2,
 • kubatura 9 765 m3,
 • wysokość 26 m.

Budynek pełni funkcję zamieszkania zbiorowego. Komunikacja pozioma odbywa się korytarzem wzdłuż budynku, pionowa klatką schodową oraz dwoma windami dostępnymi z hallu głównego.

W piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Na parterze mieści się hol z portiernią oraz pomieszczenia pomocnicze.

Na kondygnacjach 2-9 mieszczą się pokoje mieszkalne studentów, typu studio, które mają wspólne wejście z korytarza do wspólnego aneksu kuchennego oraz łazienki, dzielą się na 2 pokoje mieszkalne.

W ramach prac budowlanych, finansowanych z dotacji celowej wykonane zostaną:

 • roboty budowlane, w tym:
  • na parterze roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, montaż drzwi i okien, malowanie; roboty pozwolą na odseparowanie przestrzeni i zmianę parametrów technicznych kondygnacji, w tym podział korytarza na 2 części, poprawę bezpieczeństwa w związku z wymianą stolarki drzwiowej na wyposażoną w urządzenia utrzymujące skrzydła w pozycji otwartej z możliwością zwalniania;
  • na kondygnacjach 2-9 roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, montaż drzwi i okien, malowanie;
  • roboty pozwolą na odseparowanie przestrzeni i zmianę parametrów technicznych kondygnacji, w tym wykonanie przedsionków, wydzielenie klatek schodowych, poprawę bezpieczeństwa w związku z wymianą stolarki drzwiowej na wyposażoną w urządzenia utrzymujące skrzydła w pozycji otwartej z możliwością zwalniania;
  • roboty konstrukcyjne i zabudowa kanałów wentylacyjnych na elewacji; wykonanie prac związanych z wentylacją pozwoli na poprawę cyrkulacji powietrza, zmianę parametrów instalacji wentylacyjnej;
 • instalacje sanitarne - instalacja wentylacji wykonanie prac związanych z wentylacją pozwoli na poprawę cyrkulacji powietrza, zmianę parametrów instalacji wentylacyjnej;
 • instalacje elektryczne - niezbędne w zakresie przebudowy instalacji wentylacyjnej.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka