Region XXL-Mapa Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa Świętokrzyskiego

 

 

  • Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa Program
    "Nauka dla Społeczeństwa II"
  • Nazwa zadania:
    "Region XXL-Mapa Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa Świętokrzyskiego"
  • Dofinansowanie 259 800,00 zł
  • Całkowita wartość 259 800,00 zł
  • Data podpisania umowy 13.02.2024

 

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego interdyscyplinarnego modelu teoretycznego do oceny klimatu inwestycyjnego w gminach województwa świętokrzyskiego - Mapy Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa Świętokrzyskiego – oraz implementacja zawartych tam rozwiązań do budowania potencjału regionu na poziomie gmin i województwa. W ramach projektu zostaną wypracowane i upowszechnione praktyczne rekomendacje dla władz samorządowych, które będą mieć na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gmin, a w konsekwencji przekonanie potencjalnych inwestorów do inwestowania na terenie województwa. W ramach projektu będzie nawiązywana oraz pogłębiana współpraca między otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni (to jest władzami samorządowymi, przedstawicielami przedsiębiorstw, szeroko rozumianym społeczeństwem) a kadrą naukową uczelni. Dzięki tym działaniom budowanie efektywnej współpracy i kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego nauki.
 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka