Pt.: Conference of Environmental Archaeology CEA/AEA 2022 Poland

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

 BUDŻETU PANSTWA

 

Nazwa programu lub Dotacji:

„Doskonała Nauka”

Nazwa zadania:

Pt.: Conference of Environmental Archaeology CEA/AEA 2022, Poland

 

DOFINANSOWANIE      

25 080,00

Całkowita wartość

28 180,00

Krótki opis :

 „Conference Environmental Archaeologie (CEA)” czyli „Konferencja Archeologii Środowiskowej” jest to międzynarodowa konferencja zrzeszająca naukowców zajmujących się badaniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu archeologii. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie w krajach europejskich (Włochy, Czechy, Słowacja) i organizowane jest przez stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Najnowsza edycja po raz pierwszy odbywa się w Polsce, w regionie świętokrzyskim w 2022 roku. Za jej organizację na terenie naszego kraju odpowiedzialni są naukowcy z Zakładu Geomorfologii i Geoarcheologii IGiNoŚ UJK oraz polskie Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej we współpracy z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi oraz Muzeum Archeologicznym i Rezerwatem „Krzemionki”. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.cea2022.pev.pl.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka