Konstytucje nowożytne jako czynnik konstytuujący współczesną identyfikację Polaków i Hiszpanów

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Nazwa zadania:
Konstytucje nowożytne jako czynnik konstytuujący współczesną identyfikację Polaków i Hiszpanów.

Dofinansowanie:
473 059,00 zł

Całkowita wartość:
473 059,00 zł

Opis zadania:
Na poziomie badań podstawowych celem projektu jest przedstawienie polskich osiągnięć we wprowadzeniu do obiegu naukowego zagadnień związanych z pierwszą hiszpańską konstytucją, promulgowaną w Kadyksie 19 marca 1812 r. Realizatorzy stawiają sobie za cel przedstawienie charakteru, kształtu i zasad na jakich opierała się Konstytucja z 1812 r., a także warunków politycznospołecznych w jakich powstawała oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Badania mają ponadto za cel prześledzenie losów Ustawy i jej miejsca w teorii i praktyce hiszpańskiego konstytucjonalizmu XIX w. Założono również porównanie uwarunkowań powstania polskiej i hiszpańskiej pierwszej ustawy zasadniczej. Brak opracowania monograficznego poświęconego pierwszej Konstytucji hiszpańskiej sprawił, iż nie istniał do tej pory bezpośredni impuls, stanowiący punkt wyjścia dla dokonania stosownej analizy porównawczej obu Konstytucji – hiszpańskiej i Konstytucji 3-go maja. Na poziomie badań zaawansowanych w głównym polu zainteresowań pozostaną kwestie współczesnej politycznej i społecznej percepcji obu ustaw zasadniczych. Postrzeganie obu Konstytucji związane jest ściśle z kwestią ich trwałości i nietrwałości jako symbolu narodowego, który z biegiem czasu stał się kodem kulturowym obu społeczeństw. I wreszcie ostatnią kwestią pozostaje wykorzystanie obchodów kolejnych rocznic w komunikacji pomiędzy elitami politycznymi a makrostrukturami społecznymi.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka