Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

 

 

1. Opłaty wynoszą:

1) 20 zł:

   a) za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do

                   dyplomu;

   b) za wydanie duplikatu:

      - dyplomu ukończenia studiów;

      - suplementu do dyplomu;

2) 22 zł - za wydanie legitymacji studenckiej.

 

2.  Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od     
      opłaty za wydanie oryginału.

3. 26 zł - za uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do
     dyplomów, odpisów dyplomów ukończenia studiów, duplikatów dyplomów ukończenia

studiów oraz suplementów do dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka