Wartość kwotowa jednego punktu ECTS

 

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS dotycząca przedmiotów kształcenia ogólnego:
 1. nieobjętych planem studiów,
 2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. związanych z przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

 
 

1

Lektorat języka obcego

80 zł

 

2

Techniki informacyjno-komunikacyjne

80 zł

 

3

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego

80 zł

 

4

Przedsiębiorczość

80 zł

 

5

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

80 zł

 

6

Przedmioty w zakresie wsparcia w procesie uczenia się

80 zł

 

 

 

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS z pozostałych przedmiotów:
 1. nieobjętych planem studiów,
 2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. związanych z przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Pozostałe przedmioty z poszczególnych
kierunków studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

80 zł

2

Filologia

80 zł

3

Filologia angielska      

80 zł

4

Filologia germańska

80 zł

5

Filologia polska

80 zł

6

Filologia rosyjska

80 zł

7

Historia

80 zł

8

Lingwistyka stosowana

80 zł

9

Logopedia ogólna

80 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

 100 zł

2

Biotechnologia

100 zł

3

Chemia

100 zł

4

Fizyka

110 zł

5

Fizyka techniczna

110 zł

6

Geografia

80 zł

7

Informatyka

100 zł

8

Inżynieria danych

110 zł

9

Data Engineering - studia prowadzone w języku angielskim

140 zł

10

Matematyka

 80 zł

11

Ochrona środowiska

100 zł

12

Rolnictwo ekologiczne

100 zł

13

Turystyka i rekreacja

80 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Fizjoterapia

 100 zł

2

Dietetyka

100 zł

3

Kierunek lekarski

500 zł

4

Kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim

250 euro

5

Kosmetologia

100 zł

6

Pielęgniarstwo

120 zł

7

Położnictwo

120 zł

8

Ratownictwo medyczne

90 zł

9

Wychowanie fizyczne

90 zł

10

Zdrowie publiczne

80 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

120 zł

2

Sztuki plastyczne

150 zł

3

Visual Arts - studia prowadzone w języku angielskim

150 euro

4

Pedagogika

80 zł

5

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

80 zł

6

Praca socjalna

80 zł

7

Psychologia

80 zł

8

Wzornictwo

150 zł

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

1

Administracja

80 zł

2

Bezpieczeństwo narodowe

80 zł

3

Ekonomia

80 zł

4

Finanse i rachunkowość

80 zł

5

Kryminologia stosowana

140 zł

6

Logistyka

80 zł

7

Politologia

80 zł

8

Prawo

80 zł

9

Stosunki międzynarodowe

80 zł

10

Studia skandynawskie - studia prowadzone w języku angielskim

140 zł

11

Zarządzanie

80 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1

Administracja

80 zł

2

Administration - studia prowadzone w języku angielskim

140 zł

3

Filologia

80 zł

4

Filologia angielska*

80 zł

5

Historia

80 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1

Bezpieczeństwo narodowe

80 zł

2

Ekonomia

80 zł

3

Finanse i rachunkowość*

80 zł

4

Pedagogika

80 zł

5

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

80 zł

6

Zarządzanie

80 zł

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

Administracja*

80 zł

2

Filologia

80 zł

3

Filologia angielska*

80 zł

4

Kosmetologia

100 zł

5

Mechatronika

90 zł

6

Pedagogika*

80 zł

       

*kierunki studiów planowane do uruchomienia w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów powtarzanych
  i wybieranych na studiach doktoranckich

 

 

Lp.

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Historia

 100 zł

2

Językoznawstwo

100 zł

3

Literaturoznawstwo

100 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

  150 zł

2

Chemia

 150 zł

3

Fizyka

 150 zł

4

Geografia

 150 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Nauki o zdrowiu

 150 zł

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka