Akty prawne

Akty prawne (informacje dla cudzoziemców)

 

Ustawy
 • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2354
  zobacz
 • Ustawa o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 192
  zobacz
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
  zobacz
 
Uchwały
 • Rok akademicki 2023/2024
  • Uchwała nr 32/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 67/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2023/2024
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 67/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2023/2024
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2022/2023
  • Uchwała nr 69/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 57/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 64/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 57/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 33/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 57/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 57/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/2020 - 2023/2024
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 10/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/2020 - 2023/2024
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2021/2022
  • Uchwała nr 34/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2020/2021
  • Uchwała nr 40/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 rokuzmieniająca uchwałę nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 262/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2019/2020
  • Uchwała nr 76/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr 38/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020  
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2018/2019
  • Uchwała Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 21/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   Uchwała (pobierz)
   Załącznik nr 4 (pobierz)
  • Uchwała Nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25  maja  2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   uchwała - zobacz
   załącznik nr 1 - zobacz
   załącznik nr 2 - zobacz
   załącznik nr 3 - zobacz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Uchwała Nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   uchwała - zobacz
   załącznik - zobacz
  • Uchwała Nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   Zarządzenie (pobierz)
   Załącznik 2 (pobierz)
   Załącznik 4 (pobierz)
 • Rok akademicki 2016/2017
Zarządzenia
 • Rok akademicki 2022/2023
  • Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2022/2023
  • Zarządzenie nr 51/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023
  • Zarządzenie nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2022/2023
  • Zarządzenie nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Rok akademicki 2021/2022
  • Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022 ze zm.
  • Zarządzenie nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022
  • Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2021/2022
  • Zarządzenie nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenie edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie nr 147/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021
 • Rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 5 - zobacz
   załącznik 6 - zobacz
  • Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 1 - zobacz
   załącznik 2 - zobacz
   załącznik 3 - zobacz
   załącznik 4 - zobacz
   załącznik 5 - zobacz
  Rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
  • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w UJK w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
  • Zarządzenie Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
 • Rok akademicki 2016/2017
  • Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zm. Zarządzenie Nr 12 w sprawie określenia wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne
   zarządzenie - zobacz
  • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016-2017
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 1 - zobacz
   załącznik 2 - zobacz
   załącznik 3 - zobacz
   załącznik 4 - zobacz
  • Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017
   zarządzenie - zobacz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka