Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych prowadzonych w języku innym niż język polski w roku akademickim 2019/2020

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych prowadzonych
w języku innym niż język polski w roku akademickim 2019/2020

 

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Kwota za jeden okres płatności
(2 okresy płatności)

Wysokość opłaty rocznej  (suma za wszystkie okresy płatności)

1

2

3

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

Kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim

 

 

studia jednolite magisterskie

6 000 euro

12 000 euro

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Visual Arts (Sztuki plastyczne) – studia w języku angielskim

 

 

studia pierwszego stopnia

5 500 euro

11 000 euro

studia drugiego stopnia

4 500 euro

9 000 euro

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Data Engineering (Inżynieria danych) – studia w języku angielskim

 

 

studia pierwszego stopnia

10 500 zł

21 000 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Administration (Administracja) – studia w języku angielskim

 

 

studia pierwszego stopnia

4 500 zł

9 000 zł

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka