Wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów

Wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

 

opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (pierwszy i drugi stopień), sztuki plastyczne (pierwszy stopień) Visual Arts (pierwszy i drugi stopień), wzornictwo (pierwszy stopień)

150,00 zł

opłata rekrutacyjna na kierunek wychowanie fizyczne (pierwszy stopień)

100,00 zł

opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające

20,00 zł

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka