Rok akademicki 2016/2017

Opłaty 2016/2017 (informacje dla cudzoziemców)

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim
2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

wydziały/kierunki studiów

studia pierwszego i drugiego  stopnia oraz jednolite studia magisterskie

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Europejskie studia kulturowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Filologia

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

4

Filologia polska

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Historia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

6

Informacja w przestrzeni publicznej

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Lingwistyka stosowana

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

8

Militarystyka historyczna

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

9

Organizacja turystyki historycznej

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

2

Biotechnologia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

3

Chemia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

4

Fizyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

5

Fizyka techniczna

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

6

Geografia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Informatyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

8

Matematyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

9

Ochrona środowiska

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

10

Turystyka i rekreacja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Fizjoterapia

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

2

Kosmetologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Pielęgniarstwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

4

Położnictwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

5

Ratownictwo medyczne

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

6

Wychowanie fizyczne

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Zdrowie publiczne

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

3

Kryminologia stosowana

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

4

Pedagogika

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Praca socjalna

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

6

Psychologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Wzornictwo

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA 

1

Administracja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Bezpieczeństwo narodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Ekonomia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Finanse i rachunkowość

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Logistyka

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

6

Politologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Prawo

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

8

Stosunki międzynarodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

9

Zarządzanie

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1

E-edytorstwo z elementami medioznawstwa

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Filologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Filologia polska

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Historia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Stosunki międzynarodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1

Bezpieczeństwo narodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Ekonomia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Pedagogika

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Zarządzanie

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

         

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe niestacjonarne
w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

1

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie

5500 euro

11 000 euro

dla obywateli USA i Kanady

6000 euro

12 000 euro

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

wydziały/kierunki studiów

studia doktoranckie

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

1

Historia

3 750.00 zł

7 500.00 zł

2

Językoznawstwo

3 750.00 zł

7 500.00 zł

3

Literaturoznawstwo

3 750.00 zł

7 500.00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

4 150.00 zł

8 300.00 zł

2

Chemia

4 150.00 zł

8 300.00 zł

3

Fizyka

4 150.00 zł

8 300.00 zł

4

Geografia

4 000.00 zł

8 000.00 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Nauki o zdrowiu

4 500.00 zł

9 000.00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Pedagogika

3 800.00 zł

7 600.00 zł

2

Sztuki piękne

5 800.00 zł

11 600.00 zł

         

Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego

Lp.

Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

 
 

1

Lektorat języka obcego

70 zł

 

2

Wychowanie fizyczne

80 zł

 

3

Technologia informacyjna

60 zł

 

4

Ochrona własności intelektualnej

60 zł

 

5

Przedsiębiorczość

60 zł

 

6

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in. humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

60 zł

 
Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z pozostałych modułów

 

Lp.

Pozostałe przedmioty z poszczególnych
kierunków studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

60 zł

2

Europejskie studia kulturowe

60 zł

3

Filologia

70 zł

4

Filologia polska

60 zł

5

Historia

60 zł

6

Informacja w przestrzeni publicznej

60 zł

7

Lingwistyka stosowana

70 zł

8

Militarystyka historyczna

60 zł

9

Organizacja turystyki historycznej

60 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

 70 zł

2

Biotechnologia

70 zł

3

Chemia

70 zł

4

Fizyka

70 zł

5

Fizyka techniczna

75 zł

6

Geografia

65 zł

7

Informatyka

75 zł

8

Matematyka

 65 zł

9

Ochrona środowiska

65 zł

10

Turystyka i rekreacja

65 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Fizjoterapia

 100 zł

2

Kierunek lekarski

500 zł

3

Kosmetologia

80 zł

4

Pielęgniarstwo

100 zł

5

Położnictwo

90 zł

6

Ratownictwo medyczne

80 zł

7

Wychowanie fizyczne

80 zł

8

Zdrowie publiczne

80 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

100 zł

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

70 zł

3

Kryminologia stosowana

70 zł

4

Pedagogika

60 zł

5

Praca socjalna

60 zł

6

Psychologia

80 zł

7

Wzornictwo

70 zł

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

1

Administracja

60 zł

2

Bezpieczeństwo narodowe

60 zł

3

Ekonomia

 60 zł

4

Finanse i rachunkowość

60 zł

5

Logistyka

60 zł

6

Politologia

60 zł

7

Prawo

65 zł

8

Stosunki międzynarodowe

60 zł

9

Zarządzanie

60 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1

E-edytorstwo z elementami medioznawstwa

60 zł

2

Filologia

70 zł

3

Filologia polska

60 zł

4

Historia

60 zł

5

Stosunki międzynarodowe

60 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1

Bezpieczeństwo narodowe

60 zł

2

Ekonomia

60 zł

3

Pedagogika

60 zł

4

Zarządzanie

60 zł

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

Filologia

53 zł

3

Kosmetologia

70 zł

4

Mechatronika

57 zł


Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów
  • Opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:

1

 elektroniczna legitymacja studencka

17 zł

2

 indeks studenta

4 zł

3

 dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

60 zł

4

 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 zł

5

 dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

6

wypis z indeksu

30 zł

7

świadectwo ukończenia kursu

30 zł

8

certyfikat biegłości językowej

20 zł

  • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
  • Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka