Wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

 

opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

120,00 zł

opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe

80,00 zł

opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające

20,00 zł

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka