Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 20172018 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne
w roku akademickim 2017/2018 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

wydziały/kierunki studiów

studia pierwszego i drugiego  stopnia
oraz jednolite studia magisterskie

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Filologia

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

3

Filologia polska

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Historia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Lingwistyka stosowana

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

6

Militarystyka historyczna

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Organizacja turystyki historycznej

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

8

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

2

Biotechnologia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

3

Chemia

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

4

Fizyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

5

Fizyka techniczna

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

6

Geografia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Informatyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

8

Matematyka

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

9

Ochrona środowiska

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

10

Turystyka i rekreacja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

11

Zdrowie środowiskowe

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU 

1

Fizjoterapia

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

2

Dietetyka

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Kosmetologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Pielęgniarstwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

5

Położnictwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

6

Ratownictwo medyczne

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

7

Wychowanie fizyczne

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

8

Zdrowie publiczne

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

studia pierwszego stopnia

10 000.00 zł

    20 000.00 zł

studia drugiego stopnia

8 000.00 zł

    16 000.00 zł

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

3 500.00 zł

       7 000.00 zł

3

Kryminologia stosowana

3 250.00 zł

       6 500.00 zł

4

Pedagogika

3 000.00 zł

       6 000.00 zł

5

Praca socjalna

3 000.00 zł

       6 000.00 zł

6

Psychologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Wzornictwo

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA 

1

Administracja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Bezpieczeństwo narodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Ekonomia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Finanse i rachunkowość

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Logistyka

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

6

Politologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

7

Prawo

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

8

Scandinavian studies - studia w języku angielskim

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

9

Stosunki międzynarodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

10

Zarządzanie

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

1

Administracja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Filologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Historia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Stosunki międzynarodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

1

Bezpieczeństwo narodowe

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Ekonomia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

3

Finanse i rachunkowość

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Pedagogika

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

5

Zarządzanie

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

e-Administracja

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

2

Filologia

3 250.00 zł

      6 500.00 zł

3

Kosmetologia

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

4

Mechatronika

3 500.00 zł

      7 000.00 zł

5

Zdrowie publiczne

3 000.00 zł

      6 000.00 zł

         

 

Wysokość opłat pobieranych za studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim
w roku akademickim 2017/2018 od:

  1. studentów będących obywatelami polskimi,
  2. studentów cudzoziemców, studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  3. cudzoziemców podejmujących studia wyższe niestacjonarne na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich.

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

1

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie

6000 euro

12 000 euro

       

 

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

wydziały/kierunki studiów

studia doktoranckie

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Historia

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

2

Językoznawstwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

3

Literaturoznawstwo

3 750.00 zł

      7 500.00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

4 150.00 zł

      8 300.00 zł

2

Chemia

4 150.00 zł

      8 300.00 zł

3

Fizyka

4 150.00 zł

      8 300.00 zł

4

Geografia

4 000.00 zł

      8 000.00 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Nauki o zdrowiu

4 500.00 zł

      9 000.00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 

1

Pedagogika

3 800.00 zł

       7 600.00 zł

2

Sztuki piękne

5 800.00 zł

     11 600.00 zł

         

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka