Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego

Wartość kwotowa jednego punktu ECTS z modułu ogólnouczelnianego w przypadku:

  1. przedmiotów nieobjętych planem studiów,
  2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  3. przedmiotów realizowanych po wznowieniu studiów,
  4. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

 
 

1

Lektorat języka obcego

70 zł

 

2

Wychowanie fizyczne

70 zł

 

3

Technologia informacyjna

70 zł

 

4

Ochrona własności intelektualnej

70 zł

 

5

Przedsiębiorczość

70 zł

 

6

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in. humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

70 zł

 

 

Wartość kwotowa jednego punktu ECTS z pozostałych modułów w przypadku:

  1. przedmiotów nieobjętych planem studiów,
  2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  3. przedmiotów realizowanych po wznowieniu studiów,
  4. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Pozostałe przedmioty z poszczególnych
kierunków studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

 

1

2

3

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

70 zł

 

2

Filologia

70 zł

 

3

Filologia polska

70 zł

 

4

Historia

70 zł

 

5

Lingwistyka stosowana

70 zł

 

6

Militarystyka historyczna

70 zł

 

7

Organizacja turystyki historycznej

70 zł

 

8

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

70 zł

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

 

1

Biologia

 90 zł

 

2

Biotechnologia

90 zł

 

3

Chemia

90 zł

 

4

Fizyka

90 zł

 

5

Fizyka techniczna - studia inżynierskie

90 zł

 

6

Geografia

70 zł

 

7

Informatyka - studia inżynierskie

90 zł

 

8

Matematyka

 70 zł

 

9

Ochrona środowiska

90 zł

 

Ochrona środowiska - studia inżynierskie

90 zł

 

10

Turystyka i rekreacja

70 zł

 

11

Zdrowie środowiskowe

70 zł

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

 

1

Fizjoterapia

 90 zł

 

2

Dietetyka

70 zł

 

3

Kierunek lekarski

500 zł

 

4

Kosmetologia

70 zł

 

5

Pielęgniarstwo

100 zł

 

6

Położnictwo

100 zł

 

7

Ratownictwo medyczne

70 zł

 

8

Wychowanie fizyczne

70 zł

 

9

Zdrowie publiczne

70 zł

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

 

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

100 zł

 

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

100 zł

 

3

Kryminologia stosowana

70 zł

 

4

Pedagogika

70 zł

 

5

Praca socjalna

70 zł

 

6

Psychologia

70 zł

 

7

Wzornictwo

100 zł

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

 

1

Administracja

70 zł

 

2

Bezpieczeństwo narodowe

70 zł

 

3

Ekonomia

 70 zł

 

4

Finanse i rachunkowość

70 zł

 

5

Logistyka

70 zł

 

6

Politologia

70 zł

 

7

Prawo

70 zł

 

8

Stosunki międzynarodowe

70 zł

 

9

Scandinavian studies

100 zł

 

10

Zarządzanie

70 zł

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

1

Administracja

70 zł

 

2

Filologia

70 zł

 

3

Historia

70 zł

 

4

Stosunki międzynarodowe

70 zł

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

1

Bezpieczeństwo narodowe

70 zł

 

2

Ekonomia

70 zł

 

3

Finanse i rachunkowość

70 zł

 

4

Pedagogika

70 zł

 

5

Zarządzanie

70 zł

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

e-Administracja

70 zł

2

 Filologia

70 zł

3

Kosmetologia

70 zł

4

Mechatronika

70 zł

5

Zdrowie publiczne

70 zł

         

 

Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów powtarzanych i wybieranych na studiach doktoranckich

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Historia

 100 zł

2

Językoznawstwo

100 zł

3

Literaturoznawstwo

100 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

  150 zł

2

Chemia

 150 zł

3

Fizyka

 150 zł

4

Geografia

 150 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Pedagogika

 100 zł

2

Sztuki piękne

 150 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Nauki o zdrowiu

 150 zł

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka