Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

  1. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich
  2.  

Lp.

Kierunek studiów

studia pierwszego i drugiego  stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

 

1

2

3

4

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

 

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3 000 zł

      6 000 zł

 

2

Filologia

3 250 zł

      6 500 zł

 

3

Filologia polska

3 000 zł

      6 000 zł

 

4

Historia

3 000 zł

      6 000 zł

 

5

Lingwistyka stosowana

3 250 zł

      6 500 zł

 

6

Militarystyka historyczna

3 000 zł

      6 000 zł

 

7

Organizacja turystyki historycznej

3 000 zł

      6 000 zł

 

8

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

3 000 zł

      6 000 zł

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

 

1

Biologia

3 500 zł

      7 000 zł

 

2

Biotechnologia

3 500 zł

      7 000 zł

 

3

Chemia

3 500 zł

      7 000 zł

 

4

Fizyka

3 500 zł

      7 000 zł

 

5

Fizyka techniczna

3 500 zł

      7 000 zł

 

6

Geografia

3 000 zł

      6 000 zł

 

7

Informatyka

3 500 zł

      7 000 zł

 

8

Inżynieria danych - Data Engenieering (w języku angielskim)

10 000 zł

20 000 zł

 

9

Matematyka

3 500 zł

      7 000 zł

 

10

Ochrona środowiska

3 500 zł

      7 000 zł

 

11

Turystyka i rekreacja

3 000 zł

      6 000 zł

 

12

Zdrowie środowiskowe

3 500 zł

      7 000 zł

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU 

 

1

Fizjoterapia

3 750 zł

      7 500 zł

 

2

Dietetyka

3 000 zł

      6 000 zł

 

3

Kosmetologia

3 000 zł

      6 000 zł

 

4

Pielęgniarstwo

3 500 zł

      7 000 zł

 

5

Położnictwo

3 750 zł

      7 500 zł

 

6

Ratownictwo medyczne

3 500 zł

      7 000 zł

 

7

Wychowanie fizyczne

3 000 zł

      6 000 zł

 

8

Zdrowie publiczne

3 000 zł

      6 000 zł

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 

 

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11 000 zł

      22 000 zł

 

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10 000 zł

      20 000 zł

 

3

Kryminologia stosowana

3 250 zł

      6 500 zł

 

4

Pedagogika

3 000 zł

      6 000 zł

 

5

Praca socjalna

3 000 zł

      6 000 zł

 

6

Psychologia

3 000 zł

      6 000 zł

 

7

Wzornictwo

10 000 zł

      20 000 zł

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA 

 

1

Administracja

3 000 zł

      6 000 zł

 

2

Bezpieczeństwo narodowe

3 000 zł

      6 000 zł

 

3

Ekonomia

3 000 zł

      6 000 zł

 

4

Finanse i rachunkowość

3 000 zł

      6 000 zł

 

5

Logistyka

3 000 zł

      6 000 zł

 

6

Politologia

3 000 zł

      6 000 zł

 

7

Prawo

3 000 zł

      6 000 zł

 

8

Studia skandynawskie - Scandinavian studies
(w języku angielskim)

3 500 zł

      7 000 zł

 

9

Stosunki międzynarodowe

3 000 zł

      6 000 zł

 

10

Zarządzanie

3 000 zł

      6 000 zł

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

 

1

Administracja

3 000 zł

      6 000 zł

 

2

Filologia

3 000 zł

      6 000 zł

 

3

Historia

3 000 zł

      6 000 zł

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

 

1

Bezpieczeństwo narodowe

3 000 zł

      6 000 zł

 

2

Ekonomia

3 000 zł

      6 000 zł

 

3

Pedagogika

3 000 zł

      6 000 zł

 

4

Zarządzanie

3 000 zł

      6 000 zł

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

 

1

e-Administracja

3 000 zł

      6 000 zł

 

2

Filologia

3 250 zł

      6 500 zł

 

3

Kosmetologia

3 000 zł

      6 000 zł

 

4

Mechatronika

3 500 zł

      7 000 zł

 

5

Zdrowie publiczne

3 000 zł

      6 000 zł

 

 

  1. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

Lp.

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

studia pierwszego i drugiego  stopnia oraz jednolite studia magisterskie

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

1

2

3

4

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

1

Historia

3 750 zł

      7 500 zł

2

Językoznawstwo

3 750 zł

      7 500 zł

3

Literaturoznawstwo

3 750 zł

      7 500 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

4 150 zł

      8 300 zł

2

Chemia

4 150 zł

      8 300 zł

3

Fizyka

4 150 zł

      8 300 zł

4

Geografia

4 000 zł

      8 000 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU 

1

Nauki o zdrowiu

4 500 zł

      9 000 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 

1

Pedagogika

3 800 zł

       7 600 zł

2

Sztuki piękne

5 800 zł

      11 600 zł

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka