Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS z modułu ogólnouczelnianego w przypadku:
 1. przedmiotów nieobjętych planem studiów,
 2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

 
 

1

Lektorat języka obcego

80 zł

 

2

Wychowanie fizyczne

80 zł

 

3

Technologia informacyjna

80 zł

 

4

Ochrona własności intelektualnej

80 zł

 

5

Przedsiębiorczość

80 zł

 

6

Przedmioty obejmujące treści z obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych

 

80 zł

 

7

Przedmioty w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się

80 zł

 

8

BHP i ergonomia

80 zł

 

9

Przysposobienie biblioteczne

80 zł

 

 

 

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS z pozostałych modułów w przypadku:
 1. przedmiotów nieobjętych planem studiów,
 2. powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

 

Lp.

Pozostałe przedmioty z poszczególnych
kierunków studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

80 zł

2

Filologia

80 zł

3

Filologia polska

80 zł

4

Historia

80 zł

5

Lingwistyka stosowana

80 zł

6

Militarystyka historyczna

80 zł

7

Organizacja turystyki historycznej

80 zł

8

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

80 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

 100 zł

2

Biotechnologia

100 zł

3

Chemia

100 zł

4

Fizyka

110 zł

5

Fizyka techniczna

110 zł

6

Geografia

80 zł

7

Informatyka

100 zł

8

Inżynieria danych

110 zł

9

Matematyka

 80 zł

10

Ochrona środowiska

100 zł

11

Rolnictwo ekologiczne

100 zł

12

Turystyka i rekreacja

80 zł

13

Zdrowie środowiskowe

80 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Fizjoterapia

 100 zł

2

Dietetyka

100 zł

3

Kierunek lekarski

500 zł

4

Kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim

250 euro

5

Kosmetologia

100 zł

6

Pielęgniarstwo

120 zł

7

Położnictwo

120 zł

8

Ratownictwo medyczne

90 zł

9

Wychowanie fizyczne

90 zł

10

Zdrowie publiczne

80 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

120 zł

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

150 zł

3

Visual arts

150 euro

4

Kryminologia stosowana

140 zł

5

Pedagogika

80 zł

6

Praca socjalna

80 zł

7

Psychologia

80 zł

8

Wzornictwo

150 zł

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

1

Administracja

80 zł

2

Bezpieczeństwo narodowe

80 zł

3

Ekonomia

80 zł

4

Finanse i rachunkowość

80 zł

5

Logistyka

80 zł

6

Politologia

80 zł

7

Prawo

80 zł

8

Stosunki międzynarodowe

80 zł

9

Studia skandynawskie

120 zł

10

Zarządzanie

80 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1

Administracja

80 zł

2

Filologia

80 zł

3

Historia

80 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1

Bezpieczeństwo narodowe

80 zł

2

Ekonomia

80 zł

3

Pedagogika

80 zł

4

Zarządzanie

80 zł

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

e-Administracja

80 zł

2

Filologia

80 zł

3

Kosmetologia

100 zł

4

Mechatronika

90 zł

5

Zdrowie publiczne

80 zł

       

 

 

 

 

 

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów powtarzanych
  i wybieranych na studiach doktoranckich

 

 

Lp.

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

Historia

 100 zł

2

Językoznawstwo

100 zł

3

Literaturoznawstwo

100 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

Biologia

  150 zł

2

Chemia

 150 zł

3

Fizyka

 150 zł

4

Geografia

 150 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

Pedagogika

 100 zł

2

Sztuki piękne

 150 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

1

Nauki o zdrowiu

 150 zł

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka