Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych i doktoranckich prowadzonych w języku innym niż język polski w roku akademickim 2018/2019

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych i doktoranckich prowadzonych
w języku innym niż język polski w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Kwota za jeden okres płatności
(2 okresy płatności)

Wysokość opłaty rocznej  (suma za wszystkie okresy płatności)

1

2

3

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

Kierunek lekarski (Medicine School)

6 000 euro

12 000 euro

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Visual arts

 

 

studia pierwszego stopnia

5 000 euro

11 000 euro

studia drugiego stopnia

4 500 euro

9 000 euro

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka