Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

 

1. Opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:

 

1

 elektroniczna legitymacja studencka

17 zł

2

 dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

60 zł

3

 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 zł

4

 dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

5

wypis z indeksu

30 zł

6

świadectwo ukończenia kursu

30 zł

7

certyfikat biegłości językowej

20 zł

 

2. Opłaty za wydanie dokumentów dla doktorantów wynoszą:

 

1

elektroniczna legitymacja doktoranta

17 zł

2

dyplom z opisem w języku polskim

120 zł

3

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

80 zł

 

3. Opłaty za wydanie dyplomu doktora habilitacyjnego: 

 

1

dyplom z opisem w języku polskim

120 zł

2

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

80 zł

 

4.  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

 

5. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka