Wydawanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem e-doręczeń, obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku. Zagadnienia praktyczne

 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej                                                                                                            

Informujemy, że w terminie: od 02.10.2023 r. do 02.10.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „wydawanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem e-doręczeń, obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku. Zagadnienia praktyczne”.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będzie 1 osoba

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu postepowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej z uwzględnieniem przepisów o e-doręczeniach

Tematyka szkolenia: zasady postepowania administracyjnego jako normy prawne, ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej, doręczenia w postepowaniu administracyjnym.

Termin i miejsce szkolenia:  październik 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w dniach  02.10.2023 r. – 02.10.2023  r. w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html ze zm.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka