Szkolenie z zakresu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom w szkołach wyższych.

 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

Informujemy, że w terminie: od 09.04.2019r. do 11.04.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach –Szkolenie z zakresu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom w szkołach wyższych.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tematyka szkolenia: ustawodawstwo dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, wsparcie materialne dla studentów i doktorantów, zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta, zasady ustalania dochodu studenta/doktoranta i jego rodziny.

Termin i miejsce szkolenia: V 2019, szkolenie zamknięte 2-dniowe.

 

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do:  Sekretariatu Kanclerza

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt                                                           

Dr Aleksandra Pisarska- Koordynator, pokój 3

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

-Oświadczenie

-Deklaracja

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka