Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO

loga

Szanowni Państwo,

                                                                                   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje zarządcze i administracyjne organizowane w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

Szkolenie: Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego, znajdujący się w załączniku, należy dostarczyć do Lucyny Dygas, ul. Żeromskiego 5, pok. nr 16, w dniach od 03 do 07 września 2021 r. w godz. 9.00 – 12.00.

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html oraz w Zarządzeniu nr 58/2021 https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_58_2021.html

 


 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

 

Informujemy, że w terminie: od 28.04.2021 r. do 05.05.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna

Szkolenia:

 1. Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO

Tematyka szkolenia:

 1. przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO.
 2. zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów
 3. praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 4. przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO0.

 

 1. Zarządzanie Projektami – B+R

Tematyka szkolenia:

 1. wprowadzenie do zarządzania projektem,
 2. inicjowanie projektu - obszary w zarządzaniu projektem,
 3. planowanie, czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu,
 4. realizacja i kontrola projektu,
 5. zarządzania ryzykiem w projekcie,
 6. planowanie komunikacji, zamknięcie projektu.

 

 1. Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzędzi

Tematyką szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik zarządzania projektami w obszarach: planowanie, kontrolowanie, zarządzanie czasem, zmianą oraz komunikacją w projektach przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Celem jest nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty.

Termin realizacji szkoleń: maj-wrzesień 2021, szkolenia wyjazdowe 2-3 dniowe

4. Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele.

Tematyka szkolenia: omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027:

 1. rozporządzenia dla polityki spójności na lata 2021-2027.
 2. cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
 3. programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady.
 4. projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Minimalna liczba uczestników: 3, jeśli na któreś szkolenie będzie dużo zainteresowanych zrealizowane zostaną 2 edycje.

Termin: czerwiec-wrzesień 2021, szkolenie wyjazdowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  28.04.2021 r. – 05.05. 2021  r.
w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html oraz w Zarządzeniu nr 58/2021 https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_58_2021.html

 

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka