Szkolenie z zakresu inwentaryzacji zasobów budowlanych i ich ewidencji, metody prowadzenia kontroli obiektów budowlanych i dokumentacji techniczno-budowlanej (książka obiektów budowlanych), z uwzględnieniem kompleksów zarządzanych obiektów.

 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

 

Informujemy, że w terminie: od 24.01.2020 r. do 29.01.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach –Szkolenie
z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej budynków, roli dokumentacji w kwestii zarządzania ryzykiem.

Tematyka szkolenia: inwentaryzacja zasobów budowlanych i ich ewidencja, metody prowadzenia kontroli obiektów budowlanych i dokumentacji techniczno-budowlanej (książka obiektów budowlanych), z uwzględnieniem kompleksów zarządzanych obiektów.

Termin i miejsce szkolenia: I kwartał 2020, szkolenie otwarte 2-dniowe.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  24.01 – 29.01. 2020  w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html

 

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka