Szkolenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

loga

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

Informujemy, że w terminie: od 23.06.2020 r. do 26.06.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Szkolenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych może być  maksymalnie 10 osób. Szkolenie będzie realizowane w trybie on-line.

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Tematyka szkolenia: źródła informacji o nieruchomości, planowanie przestrzenne w procesie budowlanym, kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym, Prawo Budowlane - nowelizacja 2020, pomoc publiczna w orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE, dopuszczalność pomocy publicznej, pomoc de minimis, występowanie pomocy publicznej w programach operacyjnych 2014 – 2020, rodzaje pomocy publicznej udzielanej w programach operacyjnych 2014 -2020, procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej.

Termin i miejsce szkolenia:  październik 2020

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  23.06 – 26.06. 2020  w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html oraz w Zarządzeniu nr 58/2021 https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_58_2021.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka