HARMONOGRAM WSPARCIA

 

Harmonogram wsparć dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu:

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 1. Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku – podatki, składki, zasiłki, korekty, rozliczenia z ZUS i US, termin szkolenia 14.06.2023 r. – 16.06.2023 r., miejsce szkolenia: Kołobrzeg
 2. Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. – praktyczne omówienie zmian, które już weszły do Kodeksu pracy i przygotowanie do nowych regulacji – termin 26.04.2023 r., szkolenie on-line
 3. Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027, termin szkolenia 26.04.2023 r., szkolenie on-line
 4. Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2023 roku, projektowane zmiany w podatkach w 2023 roku – termin 25.04.2023 r. – 28.04.2023 r., miejsce szkolenia: Wisła
 5. Kompendium nowości w prawie pracy w 2023 r. – nie daj się zaskoczyć kontroli, skorzystaj z przygotowanych wzorów nowych dokumentów – termin szkolenia 16.03.2023 r., miejsce szkolenia: Kielce
 6. Zarządzanie mieniem uczelni w kontekście współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – termin szkolenia 15.03.2023 r. – 16.03.2023 r., miejsce szkolenia: Poznań
 7. Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w uczelniach i instytutach – termin szkolenia 22.03.2023 r. – 23.03.2023 r., miejsce szkolenia: Warszawa
 8. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2022 w szkołach wyższych, zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – termin szkolenia 08.02.2023 r. – 10.02.2023 r., miejsce szkolenia: Warszawa
 9. Realizacja i rozliczanie projektów B+R – grupa I – termin 07-08.10.2021 r., II grupa – termin 22-23.11.2021 r., miejsce szkolenia: Kraków
 10. Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzędzi –  termin 26.10.2021 – 29.10.2021, miejsce szkolenia: Gdańsk
 11. Szkolenie z obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha – termin 21-28.09.2021 r., miejsce szkolenia: Kielce, szkolenie zdalne
 12. Szkolenie „kadry i place”, termin 15.09.2021 r. – 17.09.2021 r., miejsce szkolenia: Zakopane
 13. Szkolenie „Fundusze europejskie – Nowa Perspektywa finansowa 2021-2027 – termin 12.07.2021 r. 0 13.07.2021 r., miejsce szkolenia: Kraków
 14. Szkolenie „Budowanie zespołu” – termin: 26-27 października 2020 r., miejsce szkolenia: Kielce, szkolenie zdalne
 15. Szkolenie „Komunikacja” – grupa I - termin 19-20 października 2020r., grupa II – termin 22-23 października, miejsce szkolenia: Kielce, szkolenie zdalne
 16. Szkolenie „Zarządzanie własnymi emocjami i emocjami pracowników” – termin 13-14 października 2020r., miejsce szkolenia: Kielce, szkolenie zdalne
 17. Kurs „Maraton prawa zamówień publicznych. Kurs przygotowujący do stosowania nowej ustawy” – termin – 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r., miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
 18. Kurs „Maraton prawa zamówień publicznych. Kurs przygotowujący do stosowania nowej ustawy” – termin – 29.06.2020 r. – 03.07.2020 r., miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
 19. Szkolenie „Realizacja i rozliczanie projektów POWER w szkołach wyższych” – termin 04-06 maja 2020 r., miejsce szkolenia: Kielce, szkolenie zdalne
 20. Szkolenie „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce” – termin 19-21 luty 2020 r., miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny

 

Powyższy harmonogram będzie aktualizowany każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego szkolenia/wsparcia

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka